کلیدواژه‌ها = سکانس رسوبی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی و رخساره الکتریکی در چارچوب سکانس‌های رسوبی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

حسین رحیم‌پور بناب؛ میلاد مرادی؛ علی کدخدائی ایلخچی؛ علی چهرازی


2. ارزیابی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون‌های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی)

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 4-21

محمد نیک بین؛ محمد خانه باد؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ مهدی خدامی؛ احسان غفرانی


3. ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 69-81

امیر حسین عنایتی بیدگلی؛ حسین رحیم پور بناب؛ عباسعلی نیک اندیش