کلیدواژه‌ها = پایداری فوم
بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 17-26

10.22078/pr.2022.4686.3105

فاطمه رئیسی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ حمید وطن پرست؛ علیرضا فتح اللهی


اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص فوم آبی پایدار شده توسط نانوذره اصلاح شده سیلیکا با سورفکتانت

دوره 32، 1401-3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 98-111

10.22078/pr.2022.4598.3076

مجید اوجی؛ محمد تقی زاده سروستانی؛ محمد بهنود؛ علی اسفندیاری بیات


بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 152-163

10.22078/pr.2017.1799.1884

سپیده بابامحمودی؛ محمدهادی جباران؛ سیاوش ریاحی