کلیدواژه‌ها = ریزجلبک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 153-164

محمد ملک زاده؛ حامد عابدینی؛ منوچهر وثوقی؛ داود رشتچیان