کلیدواژه‌ها = آب دریا
بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 127-137

10.22078/pr.2021.4538.3044

سینا بازیار؛ معین نبی پور؛ امین اژدرپور؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری


بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 96-106

10.22078/pr.2017.762

سید محمد حامد حسینی؛ محمد شایگانی اکمل


کارآیی زانتان تولید شده از سویه‌های بومی برای کاربرد در سیال‌های حفاری

دوره 21، شماره 65، خرداد و تیر 1390، صفحه 58-70

10.22078/pr.2013.68

محمدرضا صعودی؛ بهاره عطاران؛ علیرضا نصیری؛ سیدعلیرضا مرتضوی