کلیدواژه‌ها = زون‌بندی مخزن
تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن

دوره 33، 1402-2، خرداد و تیر 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2023.4992.3226

رضا فتحی ایسوند؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ اسدالله محبوبی؛ علی بهداد


شناسایی راک‌تایپ‌های مخزنی با استفاده از الگوریتم گوستافسون‌-کسل و تخمین‌گر لولیموت

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 184-196

10.22078/pr.2017.687

مهرنوش علی پور شهسواری؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ ساره صدیق