کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 4
2. اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز

دوره 30، 99-6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 55-65

زهرا محمدی خورسند؛ ابوالفضل شجاعیان؛ علیرضا بهرامیان؛ محمدرضا پیرزادی جهرمی؛ مهدی علیزاده