کلیدواژه‌ها = XRD
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 57-67

سمیه کنعان پناه؛ محمود بیات؛ محمد علی موسویان