کلیدواژه‌ها = زمان القا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات متان در حضور سیال دو فازی آب- هیدروکربن

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 41-49

محبوبه محمدطاهری؛ زهرا طاهری ریزی؛ محمدحسین ملازینلی