کلیدواژه‌ها = روش پاسخ سطح
استفاده از لجن نفتی و قیر طبیعی در بهبود کیفیت قیر

دوره 32، 1401-6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 141-152

10.22078/pr.2022.4728.3123

محمد نوروزی؛ شکوفه قهری صارمی؛ نیلوفر فتوره‌چی


‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 82-95

10.22078/pr.2017.756

سروش مهدی زاده؛ فرهاد َشهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ میرمحمد خلیلی پور