کلیدواژه‌ها = غیرخطی
تعداد مقالات: 3
3. شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 147-162

ایمان ملکا آشتیانی؛ علی صابری؛ محمدرضا شاه نظری