کلیدواژه‌ها = هرزروی
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد نانوکامپوزیت ژل در انسداد سازندهای نفتی حین عملیات حفاری

دوره 34، 1403-1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 94-108

10.22078/pr.2024.5275.3340

رسول ناظمی؛ جمشید مقدسی؛ سیاوش عاشوری


بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 56-69

10.22078/pr.2017.2423.2121

سید صالح موسوی دهقانی؛ عزت الله کاظم زاده؛ محمد سلیمانی