کلیدواژه‌ها = نرخ تولید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضریب پوسته ناشی از سناریوهای مختلف نرخ تولید در مخازن گاز میعانی با لحاظ تاثیر جریان غیردارسی

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 4-17

شهاب فرهودی؛ سعید صادق نژاد؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی


2. بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 98-112

بهنام قبادی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی