کلیدواژه‌ها = نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن
تعداد مقالات: 1