کلیدواژه‌ها = TiO2
تعداد مقالات: 2
2. ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 86-99

سید محمد علی صفوی؛ مریم توکل مقدم؛ فاطمه رکابدار