کلیدواژه‌ها = مدل آماری
تعداد مقالات: 1
1. بهبود مدل پیش‌بینی رفتار رئولوژیکی سیال حفاری با استفاده از شبکه عصبی

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 46-58

مرتضی رجبی هشتجین؛ ترانه جعفری‌بهبهانی