کلیدواژه‌ها = فاکتوریل کامل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در فرآیند احیاء فوتوکاتالیستی کروم شش‌ظرفیتی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل کامل

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 129-141

محسن حقیقی؛ فرهاد رحمانی؛ محمد باقر میران‌زاده؛ شیرین افشین