کلیدواژه‌ها = منطق فازی
طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار کارشناس برای تبدیل PFD به P&ID

دوره 21، شماره 67، مهر و آبان 1390، صفحه 14-29

10.22078/pr.2013.79

بهنام بلوچی؛ رامین بزرگمهری