کلیدواژه‌ها = خواص ژئومکانیکی
تعداد مقالات: 2
1. اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 50-64

یاسر سلیمی دلشاد؛ علی مرادزاده؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ پیمان پورافشاری؛ عباس مجدی


2. نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 69-78

روح اله بصیرت؛ کامران گشتاسب گوهر ریزی؛ مرتضی احمدی