کلیدواژه‌ها = فرازآوری مصنوعی با گاز
تعداد مقالات: 2
1. بهبود تولید یک میدان نفتی با استفاده از مدل‌سازی یکپارچه و کنترل بهینه

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 34-45

امیر قرچه بیدختی؛ احسان خامه‌چی