کلیدواژه‌ها = سازندهای سلطانیه و الیک
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 150-161

علی لکی روحانی؛ فرهاد عاصمی؛ افشین زهدی