کلیدواژه‌ها = همسان‌گردی عرضی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 84-97

رامین محمدی؛ حمیدرضا رمضی