کلیدواژه‌ها = لجن نفتی
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 136-145

معصومه السادات شهیدی؛ مریم السادات میرباقری؛ گیتی امتیازی؛ عباس اخوان سپهی