کلیدواژه‌ها = ابزار دقیق مجازی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری جریان چندفازی نفت و گاز با استفاده از ابزار دقیق مجازی

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 59-70

ابوالفضل وروانی فراهانی؛ محسن منتظری