کلیدواژه‌ها = ایزوترم جذب
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی ریاضی جذب 1- بوتانول برروی کربن فعال

دوره 30، 99-6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 92-101

ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری


3. بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 134-145

سمیرا ویسی؛ محسن وفایی سفتی؛ محمد مهدی شادمان؛ صائب احمدی


4. مقایسه مدل‌های HK، اDA و DS در تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب‌های کربنی ریز حفره با استفاده از جذب دی اکسید کربن

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 32-43

عباس آل‌غفوری؛ محمد رضا مهدیارفر؛ علی مهاجری؛ محسن محسن‌نیا؛ مرتضی اصغری