کلیدواژه‌ها = شارژ هیدروژن
تعداد مقالات: 1
1. اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلز جوش فولاد خط لوله

دوره 29، 98-1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 4-15

رضا خطیب زاده دوانی؛ رضا میراسمعیلی؛ محمدرضا سلطان محمدی