کلیدواژه‌ها = غشای الیاف توخالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی تصفیـه‌پذیـری پسـاب واحد نمـک‌زدایـی نفـت با استـفاده از فناوری‌های غشایی

دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 82-97

سمانه فیاض؛ حسین گنجی دوست؛ فرهاد مشحون