کلیدواژه‌ها = کشش بین سطحی
کاربرد نانوسیالات حاوی نانوذرات معدنی در ازدیاد برداشت از مخازن نفت کربناته: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 33، 1402-6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 39-56

10.22078/pr.2023.5224.3317

پدرام علیلو؛ حمیدرضا جهانگیری؛ محمدتقی صادقی؛ پوریا اسماعیل زاده


ارتقای فعالیت مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی در فصل مشترک نفت خام و آب

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 113-123

10.22078/pr.2020.4130.2874

منا خرازی؛ جواد صاین؛ میثم یاری؛ محمد علی زلفی گل


بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام اسیدی در آب بر کشش سطحی و بین سطحی در فرآیند تزریق آب کم شور

دوره 29، 98-6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 52-63

10.22078/pr.2019.3755.2712

محسن بهاءلو هوره؛ سلمان قربانی زاده؛ بهزاد رستمی