کلیدواژه‌ها = امولسیون نفت ‌در‌ آب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت ‌در ‌آب با غشای سلولز استات

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 111-127

امیرحسین بهروزی؛ نوراله کثیری؛ محمد شیخی؛ تورج محمدی