کلیدواژه‌ها = آسفالتین
مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 77-89

10.22078/pr.2021.4434.3008

علی محمد گارده؛ علی شکاری فرد؛ جابر طاهری شکیب


بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 127-137

10.22078/pr.2021.4538.3044

سینا بازیار؛ معین نبی پور؛ امین اژدرپور؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری


بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 123-134

10.22078/pr.2017.786

ادریس مردانی؛ بابک مختاری؛ بهرام سلطانی سولگانی


بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 53-65

10.22078/pr.2017.761

مهدی زینلی حسنوند؛ فرزانه فیضی؛ سید علی موسوی دهقانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 134-145

10.22078/pr.2017.755

سمیرا ویسی؛ محسن وفایی سفتی؛ محمد مهدی شادمان؛ صائب احمدی


بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 71-81

10.22078/pr.2015.517

محسن وفایی سفتی؛ محمد مهدی شادمان؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ مصطفی دهقانی زاده


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 132-141

10.22078/pr.2015.522

بهروز میرزایی؛ نازیلا نقدی شایان؛ سید علی موسوی دهقانی