کلیدواژه‌ها = ترشوندگی
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه شبیه‌سازی تزریق فوم به مخازن شکافدار با رویکرد تجربی: بررسی اثر ترشوندگی ماتریس بر عملکرد فوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

علی ساعی؛ مریم خسروی


4. بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 29-39

مصطفی منتظری؛ عباس شهرآبادی؛ عمیدالدین نورعلیشاهی؛ محمدعلی موسویان؛ احمد حلاج ثانی


5. مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 16-25

محمد محبوبی فولادی؛ بهزاد رستمی؛ پیمان پورافشاری


6. مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 48-60

مصطفی محمدی؛ معصومه کوهی؛ امیر صرافی؛ مهین شفیعی


7. تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 53-63

عزت اله کاظم زاده؛ کاظم سعادت؛ حسام آلوکی بختیاری؛ جعفر ولی؛ محمدرضا اصفهانی