کلیدواژه‌ها = ترشوندگی
مطالعه آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی استیل ضدزنگ دراثر پوشش با نانوذرات اکسید تنگستن

دوره 34، 1403-1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 49-51

10.22078/pr.2024.5290.3346

محمد نوری؛ محمدتقی صادقی؛ علیمراد رشیدی


مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 16-25

10.22078/pr.2016.652

محمد محبوبی فولادی؛ بهزاد رستمی؛ پیمان پورافشاری


مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 48-60

10.22078/pr.2014.375

مصطفی محمدی؛ معصومه کوهی؛ امیر صرافی؛ مهین شفیعی


تأثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 53-63

10.22078/pr.2013.100

عزت اله کاظم زاده؛ کاظم سعادت؛ حسام آلوکی بختیاری؛ جعفر ولی؛ محمدرضا اصفهانی