کلیدواژه‌ها = سنگ مخزن کربناته
تعداد مقالات: 2
1. اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 50-64

یاسر سلیمی دلشاد؛ علی مرادزاده؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ پیمان پورافشاری؛ عباس مجدی


2. بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز

دوره 22، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 98-109

محمد سلیمانی؛ رضا علی‌کرمی؛ مجتبی مصلح تهرانی