کلیدواژه‌ها = اثرات شیمیایی و حرارتی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی اثرات ترکیبی جریان‌های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 56-67

سعید رفیعی‌پور؛ سیروس قطبی؛ محمودرضا پیشوایی