کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 4-16

علیرضا روزبهانی؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


3. تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی bacillus licheniformis

دوره 29، 98-1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 146-154

صبا پژوهان؛ افشین فرح بخش؛ سُید محمد مهدی دستغیب


5. شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 36-47

سجاد کاظم شیرودی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس


6. بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 103-111

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


7. برآورد فشار بهینه گل حفاری با استفاده از معیارهای مختلف شکست در چاه‌های انحرافی، مطالعه موردی: چاه 2sk 5 میدان نفتی سلمان

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 104-112

عبدالمجید موحدی‌نیا؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ محسن یاراحمدی