کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 6
1. تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی bacillus licheniformis

دوره 29، 98-1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 146-154

صبا پژوهان؛ افشین فرح بخش؛ سُید محمد مهدی دستغیب


3. شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدلسازیژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی و تنوع ویژگیهای ساختاری میدان نوروز

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 36-47

سجاد کاظم شیرودی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس


4. بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 103-111

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


5. برآورد فشار بهینه گل حفاری با استفاده از معیارهای مختلف شکست در چاه‌های انحرافی، مطالعه موردی: چاه 2sk 5 میدان نفتی سلمان

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 104-112

عبدالمجید موحدی‌نیا؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ محسن یاراحمدی