کلیدواژه‌ها = پایداری
بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 4-16

10.22078/pr.2019.3221.2487

علیرضا روزبهانی؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی

دوره 26، 3-95، آذر و دی 1395، صفحه 103-111

10.22078/pr.2016.653

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


برآورد فشار بهینه گل حفاری با استفاده از معیارهای مختلف شکست در چاه‌های انحرافی، مطالعه موردی: چاه 2sk 5 میدان نفتی سلمان

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 104-112

10.22078/pr.2013.168

عبدالمجید موحدی‌نیا؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ محسن یاراحمدی