کلیدواژه‌ها = بیومارکر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در طاقدیس‌های انجیر و کبیرکوه در جنوب غرب ناحیه لرستان

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 145-159

حجت محبوبی‌پور؛ محمدرضا کمالی؛ علی سلگی


2. مطالــعه ویـژگی‌هـای ژئـوشیـمیـایـی هیدروکربن‌های مخـازن ایـلام و سروک در میادین مارون و کوپال

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 23-33

محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی؛ هانیه جعفری درگاهی