کلیدواژه‌ها = دی اکسید گوگرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 76-82

ساناز حسن پور؛ فریبرز رشیدی؛ اسماعیل جمشیدی؛ حسین قریشی