کلیدواژه‌ها = جذب
تعداد مقالات: 3
2. حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب

دوره 28، 97-6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 98-110

عیسی سلگی؛ اکرم حسین نیا؛ سعیده تشرفی؛ حسین تقدیسیان


3. بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 76-82

ساناز حسن پور؛ فریبرز رشیدی؛ اسماعیل جمشیدی؛ حسین قریشی