کلیدواژه‌ها = مخازن کربناته
مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی آب هوشمند در یکی از مخازن کربناته جنوب کشور

دوره 31، 1400-6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 58-70

10.22078/pr.2021.4267.2930

امیرعباس فالی پور؛ ناصر اخلاقی؛ روناک پروانه


تعیین نرخ مناسب تزریق اسید در سازندهای کربناته به منظور افزایش تراوایی

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 124-145

10.22078/pr.2021.4175.2893

فرناز شیخی بوجانی؛ احمد رمضان زاده؛ محمد لطفی


پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 16-26

10.22078/pr.2017.1791.1876

ناصر اکبری؛ علی معلمی؛ فرهاد خوشبخت


بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 23-36

10.22078/pr.2015.546

محسن وفایی سفتی؛ محسن جمشیدی شفق؛ خسرو جراحیان؛ سید سعید قرشی؛ علی اصغر داودی


بررسی و تعیین مدل مناسب تراوایی نسبی آب- نفت در مخازن کربناته ایران

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 114-122

10.22078/pr.2016.458

حامد همت پور؛ مصطفی نعمت زاده؛ محمدرضا اصفهانی؛ حسام آلوکی بختیاری


بررسی تأثیر یون‌های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 3-13

10.22078/pr.2013.132

حمزه صادقی مرزناکی؛ سید نظام الدین اشرفی‌زاده