کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
مقایسه و طراحی سایز بهینه مش در مدل دینامیک سیالات محاسباتی تمیزکاری چاه

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 84-99

10.22078/pr.2022.4788.3148

محمدباقر همایون؛ محسن ده ودار؛ امیرحسین اشهر


شبیه‌سازی جریان عبوری از اریفیس در خطوط ورودی و خروجی ستون نفوذ حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 82-97

10.22078/pr.2022.4560.3058

یونس امینی؛ جواد کریمی ثابت؛ محمد مهدی شادمان؛ ابوالفضل دستباز؛ امین حسنوند


تحلیل جانمایی آشکارسازهای گاز در صنایع فرآیندی به‌کمک دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 46-60

10.22078/pr.2020.3935.2795

علیرضا فضلعلی زاده؛ اسلام کاشی؛ شهریار جعفری‌نژاد


شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اکسرژی بویلر فایرتیوب

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 177-190

10.22078/pr.2017.793

مرتضی محمودی؛ جمشید خورشیدی مال احمدی؛ طالب زارعی


شبیه‌سازی CFD حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین‌فلوراید

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 173-185

10.22078/pr.2017.1819.1891

محمدمهدی سبزه میدانی؛ اصغر لشنی زادگان؛ حسین معینی


مدل سازی اثرات دما و فشار بر تشکیل نقطه داغ در راکتور بستر ثابت سنتز فیشر-تروپش

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 127-137

10.22078/pr.2014.382

علی جبرئیلی جلودار؛ حامد علی گل زاده


تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 138-149

10.22078/pr.2014.383

داود شفیعی؛ کوروش خورشیدی؛ مصطفی مروجی کشاورز


شبیه‌سازی هیدرودینامیکی و انتقال حرارت رآکتورهای تبدیل کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 25-44

10.22078/pr.2013.162

رسول محمدی‌خواه؛ سرود زاهدی؛ مهدی احمدی مروست؛ حمید گنجی


مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 104-116

10.22078/pr.2013.144

سیاوش سید نژادیان؛ نکیسا یعقوبی؛ رامین مغربی