کلیدواژه‌ها = گل حفاری
تعداد مقالات: 4
1. سنتز مشتقات سولفوسوکسینات به‌عنوان امولسیفایر جهت سیالات حفاری امولسیونی پایه آبی

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 127-139

احمد بابانعلبندی؛ علی اصغر خلیلی؛ علیرضا نصیری


2. مطالعه اثر مخلوط بیوپلیمر-ماده فعال سطحی بر عملکرد گل حفاری پایه آبی

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 177-186

محمدحسن وکیلی؛ سعید زراسوندنیا


3. مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 30-43

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ سید حسن هاشم آبادی


4. بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 74-84

رضا کاظمی؛ علی اصغر جعفری کجور؛ محمد فرجی مهیاری