موضوعات = جداسازی
تعداد مقالات: 2
2. بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی

دوره 28، 97-5، آذر و دی 1397، صفحه 147-157

محبوبه شیرانی؛ علی اکبری؛ عاطفه نژادکورکی؛ علیرضا گلی؛ بهناز آزمون؛ نوشین شیرانی؛ سعید حبیب الهی