موضوعات = ازدیاد‌برداشت از منابع نفتی
کاربرد نانو سیالات معدنی در ازدیاد برداشت مخازن نفت کربناته: مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2023.5224.3317

حمیدرضا جهانگیری؛ پدرام علیلو؛ محمدتقی صادقی؛ پوریا اسماعیل زاده


اثر ترکیب سورفکتانت های شیمیایی بر ضریب پخش‌شوندگی و عدد موئینگی در مخزن نفتی دولومیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22078/pr.2023.5033.3248

معصومه سیر؛ مصطفی لشکربلوکی


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی کمپلکس سطحی جهت ازدیاد برداشت نفت به‌وسیله تزریق آب مهندسی شده

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 154-165

10.22078/pr.2023.5036.3249

فاضل زارع خفری؛ فاطمه خاموشی ابرقویی؛ مهدی نظری صارم