موضوعات = جذب‌سطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 67-77

جعفر ساسانی پور؛ احمد شریعتی؛ مسعود آقاجانی؛ محمدرضا خسروی نیکو