موضوعات = مهندسی‌حفاری
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی عددی اثر تنش‌های برجا برروی انرژی ویژه تیغه‌ PDC با استفاده از روش المان‌مجزا

دوره 29، 98-3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 70-81

امیرحسین مزروعی؛ محمد فاتحی مرجی؛ مهدی نجفی؛ محسن محبی


2. تشخیص وقوع‌گیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال گشتاور

دوره 27، 6-96، بهمن و اسفند 1396، صفحه 116-128

فاطمه سادات روحانی؛ حمید حسن پور


3. بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 56-69

سید صالح موسوی دهقانی؛ عزت الله کاظم زاده؛ محمد سلیمانی