موضوعات = مهندسی‌اکتشاف
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی سه‌بعدی واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای در یکی از میادین گازی جنوب ایران

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 85-96

پوریا ادب نژاد؛ علی کدخدائی؛ غلامحسین نوروزی؛ امیرشهریار رستمی