موضوعات = مهندسی‌بهره‌برداری
تعداد مقالات: 5
3. بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 112-124

حمیدرضا اسعدیان؛ بهرام سلطانی سولگانی