موضوعات = مهندسی‌بهره‌برداری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 112-124

حمیدرضا اسعدیان؛ بهرام سلطانی سولگانی


3. بهبود تولید یک میدان نفتی با استفاده از مدل‌سازی یکپارچه و کنترل بهینه

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 34-45

امیر قرچه بیدختی؛ احسان خامه‌چی