f7dc9c6ab1f8c7a 8fcd9532671845f 8fcd9532671845f
موضوعات = مهندسی‌بهره‌برداری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 112-124

حمیدرضا اسعدیان؛ بهرام سلطانی سولگانی