موضوعات = مهندسی‌مخازن
بررسی اثرات امتزاج پذیری، ترشوندگی و سرعت تزریق در تزریق دی اکسیدکربن در مقیاس حفره سنگ مخزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22078/pr.2023.5230.3318

محسن مسیحی


مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق آب با شوری کم همراه با پلیمر بر تولید نفت سنگین

دوره 33، 1402-3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 71-87

10.22078/pr.2023.4877.3179

سید مهدی غنی زاده؛ الناز خداپناه؛ سید علیرضا طباطبائی‌نژاد