موضوعات = حذف‌آلاینده‌های آروماتیکی در پسابهای‌صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. حذف متیلن‌بلو از محلول آبی با استفاده از نانوجاذب آهن مغناطیس اصلاح‌شده با گوانیدین

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 139-149

سمیه نجفی؛ فرهاد سلیمی؛ چنگیز کرمی