موضوعات = پلیمر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 146-157

صبا معظمی گودرزی؛ خسرو خدابخشی؛ احمد حلاج ثانی


2. ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 110-126

زهرا جاذبی؛ سید محمود رضا حجتی؛ علی کسراییان