موضوعات = شیمی و سنتز‌پلیمرها
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب اکریل‌آمید/اکریلیک‌اسید/بنتونیت برای خاک‌های کشاورزی با شوری مختلف

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 110-126

زهرا جاذبی؛ سید محمود رضا حجتی؛ علی کسراییان