موضوعات = خوردگی
تعداد مقالات: 5
4. بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 59-68

محمد شایگانی اکمل؛ امیر پاشا؛ آذین احمدی


5. مقایسه روش‌های تحلیلی نویز الکتروشیمیایی در مطالعه رفتار خوردگی فولاد کربنی در دی اتانول آمین

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 4-19

احمد رنجبر؛ سعید رضا اله کرم؛ امیر رضا رشید فرخی